Oficiální stránky Obecního úřadu Radošovice

Aktuality:

Zadavatel: Obec Radošovice

IDENTIFIKÁTOR PROFILU ZADAVATELE: 217035
IČO: 00251739
SÍDLO: Radošovice 6, 386 01 Strakonice


vloženo 24. 7. 2017 9:16:01

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Obnova spojovací místní komunikace do Kapsovy Lhoty zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno


Obnova spojovací místní komunikace do Kapsovy Lhoty - smlouva


vloženo 28. 4. 2016 22:21:33

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4 zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřidělenovloženo 11. 10. 2016 22:24:50
Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4 dodatek č. 1


Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4vloženo 28. 4. 2016 22:21:33

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Obnova místní komunikace k č. p. 3 Radošovice zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno
vloženo 25. 7. 2017 8:10:55
Skutečná cena

vloženo 12. 7. 2016 15:22:45
Dodatek smlouvy č. 1


Oprava místní komunikace k č. p. 3 Radošovice - smlouvavloženo 12. 12. 2016 6:18:17

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno

Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice

vloženo 25. 7. 2017 8:10:55
Skutečná cena

vloženo 12. 7. 2016 15:16:06
Dodatek smlouvy č. 1

vloženo 16. 2. 2016 10:01
Smlouva o dílo 1/2017

výzva

Oznámení o výběru


vloženo 10. 5. 2016 21:58:17
Smlouva o dílo - Obnova MK na pozemku p.č. 48/20 podél Svaryšovského potoka


vloženo 10. 5. 2016 21:56:41
Smlouva o dílo - Náves ve Svaryšově (obnova)


Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
vodovod a kanalizace Kapsova Lhota zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno
vloženo 30. 6. 2015 9:31:17
Smlouva o dílo - Rekonstrukce vodovodu k posílení tlaku vody vodovodu Kapsova Lhota

Smlouva o dílo - Rekonstrukce vodovodu k posílení tlaku vody vodovodu Kapsova Lhota - související stavební práce

Smlouva o dílo - Obnova části kanalizace v Kapsově Lhotě
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
MK Radošovice zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno
vloženo 7. 9. 2017 13:37:04
Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice - aktuální informace


vloženo 9. 2. 2016 17:53:10
MK Radošovice skutečná cena


vloženo 5. 8. 2015 15:23:31
MK Radošovice dodatek č. 1


vloženo 13. 4. 2015 13:59:55
Zpráva o veřejné zakázce Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice


vloženo 13. 4. 2015 13:56:22
Smlouva o dílo 12/2015 Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice


vloženo 17. 3. 2015 20:19:14
Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
stavidla Radošovice zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno


vloženo 17. 6. 2014
smlouva o dílo - Obnova protipovodňových stavidel v Radošovicích
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
střecha Radošovice zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno

Dodatek smlouvy o dílo č. 2 - střecha

Dodatek smlouvy o dílo č. 1 - střecha

smlouva o dílo - střecha 1. etapa
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
chodník Radošovice zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno

Dodatek smlouvy o dílo - chodník 1. etapa

Smlouva o dílo - chodník 1. etapa
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Vodovod Kapsova Lhota zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno
Skutečná cena zaplacená: 1 995 000,- Kč bez DPH, 2 394 000,- Kč včetně DPH
Smlouva o dílo
© 2006 - 2012 Obecní úřad Radošovice