Oficiální stránky Obecního úřadu Radošovice

Aktuality:

Zadavatel: Obec Radošovice

IDENTIFIKÁTOR PROFILU ZADAVATELE: 217035
IČO: 00251739
SÍDLO: Radošovice 6, 386 01 Strakonice


vloženo 25. 8. 2018 10:50:17

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Úprava WC - kulturní dům Radošovice - 1. a 2. etapa zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno

Úprava WC - kulturní dům Radošovice - 1. a 2. etapa - smlouva


vloženo 22. 8. 2018 12:34:58

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Oprava MK Radošovice č. 13c, km 0,0000-0,3250 zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno

Oprava MK Radošovice č. 13c, km 0,0000-0,3250 - smlouva

vloženo 16. 11. 2018 14:42:11
Oprava MK Radošovice č. 13c, km 0,0000-0,3250 - Výše skutečně uhrazené cenyvloženo 11. 5. 2018 12:10:18

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Oprava MK Radošovice č. 13c, km 0,3250-0,6760 zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno

vloženo 31. 10. 2018 19:06:51
Oprava MK Radošovice č. 13c, km 0,3250-0,6760 - Výše skutečně uhrazené ceny


Oprava MK Radošovice č. 13c, km 0,3250-0,6760 - smlouva


vloženo 24. 7. 2017 9:16:01

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Obnova spojovací místní komunikace do Kapsovy Lhoty zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno


vloženo 21. 12. 2017 9:52:46
Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4 skutečná cena


Obnova spojovací místní komunikace do Kapsovy Lhoty - smlouva


vloženo 28. 4. 2016 22:21:33

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4 zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřidělenovloženo 28. 11. 2017 21:22:15
Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4 dodatek č. 2


vloženo 11. 10. 2016 22:24:50
Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4 dodatek č. 1


Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4vloženo 28. 4. 2016 22:21:33

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Obnova místní komunikace k č. p. 3 Radošovice zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno
vloženo 25. 7. 2017 8:10:55
Skutečná cena

vloženo 12. 7. 2016 15:22:45
Dodatek smlouvy č. 1


Oprava místní komunikace k č. p. 3 Radošovice - smlouvavloženo 12. 12. 2016 6:18:17

Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno

Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice

vloženo 25. 7. 2017 8:10:55
Skutečná cena

vloženo 12. 7. 2016 15:16:06
Dodatek smlouvy č. 1

vloženo 16. 2. 2016 10:01
Smlouva o dílo 1/2017

výzva

Oznámení o výběru


vloženo 10. 5. 2016 21:58:17
Smlouva o dílo - Obnova MK na pozemku p.č. 48/20 podél Svaryšovského potoka


vloženo 10. 5. 2016 21:56:41
Smlouva o dílo - Náves ve Svaryšově (obnova)


Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
vodovod a kanalizace Kapsova Lhota zakázka malého rozsahu veřejná zakázka zadána nepřiděleno
vloženo 30. 6. 2015 9:31:17
Smlouva o dílo - Rekonstrukce vodovodu k posílení tlaku vody vodovodu Kapsova Lhota

Smlouva o dílo - Rekonstrukce vodovodu k posílení tlaku vody vodovodu Kapsova Lhota - související stavební práce

Smlouva o dílo - Obnova části kanalizace v Kapsově Lhotě
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
MK Radošovice zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno
vloženo 7. 9. 2017 13:37:04
Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice - aktuální informace


vloženo 9. 2. 2016 17:53:10
MK Radošovice skutečná cena


vloženo 5. 8. 2015 15:23:31
MK Radošovice dodatek č. 1


vloženo 13. 4. 2015 13:59:55
Zpráva o veřejné zakázce Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice


vloženo 13. 4. 2015 13:56:22
Smlouva o dílo 12/2015 Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice


vloženo 17. 3. 2015 20:19:14
Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
stavidla Radošovice zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno


vloženo 17. 6. 2014
smlouva o dílo - Obnova protipovodňových stavidel v Radošovicích
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
střecha Radošovice zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno

Dodatek smlouvy o dílo č. 2 - střecha

Dodatek smlouvy o dílo č. 1 - střecha

smlouva o dílo - střecha 1. etapa
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
chodník Radošovice zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno

Dodatek smlouvy o dílo - chodník 1. etapa

Smlouva o dílo - chodník 1. etapa
Identifikátor VZ název VZ druh ZŘ stav řízení evidenční číslo VZ
Vodovod Kapsova Lhota zjednodušené podlimitní řízení veřejná zakázka zadána nepřiděleno
Skutečná cena zaplacená: 1 995 000,- Kč bez DPH, 2 394 000,- Kč včetně DPH
Smlouva o dílo
© 2006 - 2012 Obecní úřad Radošovice